Søre Morken - Tomt 33
(SOLGT)

På tomt nr.33 i Søre Morken hyttefelt på Bjorli bygger vi en nøkkelferdig hytte for salg.

Hytta «KAMPEN», som er en av våre standardhytter skal oppføres, men med enkelte endringer og utvidelser. Det er en innholdsrik og rommelig hytte som bygges på en meget flott tomt.

Pris inkludert alle avgifter og kostnader SOLGT

Søre Morken hyttefelt er et idyllisk felt, beliggende knappe 2,5 km øst for Bjorli sentrum.
Feltet har god adkomst, uten bratte bakker, men ligger likevel litt oppe i lia med god utsikt mot syd og vest. Solgangen er også dermed meget god.
Hyttefeltet er med sin avstand til sentrum et rolig og trivelig hyttefelt, samtidig er det så nær, at alle tilbud føles umiddelbart nærme.

Lukk meny